Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w Polsce

Oddział w Kętrzynie


nr rachunku bankowego:
46 9343 0005 0014 0171 2000 0010


kod Swift Banku: POLUPLPR


nr rachunku bankowego w formacie IBAN (dla przelewów z zagranicy):
PL46 9343 0005 0014 0171 2000 0010